Олон нийтээр хэлэлцүүлж буй хуулийн төсөл

Д/д

Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн

Хуулийн төслийн


1 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
 2

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл

Үзэл баримтлал  Танилцуулга
Дагаж гарах
3 Хууль сахиулах ажиллагааны тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
4 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн төсөл Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
 5 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай Үзэл баримтлал
Танилцуулга
Дагаж гарах
6 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал
Танилцуулга
Дагаж гарах  
7 Дотоодын цэргийн тухай хуулийн төсөл Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
8 Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
9 ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга 
Дагаж гарах
10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
11 Согтуурч, мансуурч донтох өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
   

 

 

 

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа tusul@mojha.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд